Logo

Logopedische Praktijk S.J. Nienhuis

Molenakkers 1, 9468 BK Annen

www.logopedieannen.nl

Zorg voor communicatie, advies, onderzoek en behandeling voor mensen van 2 tot 100 op het gebied van adem, stem, spraak, slikken, taal, afwijkende mondgewoonten, lezen, schrijven, afasie, dysarthrie en bij de ziekte van Parkinson.

  Bezoek website: www.logopedieannen.nl